พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CEA และประเทศไทย

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนางมารีอา โฟรี ผู้อำนวยการด้านการระหว่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ฝ่ายการวิจัยพื้นฐาน คณะกรรมการพลังงานปรมาณูและพลังงานทางเลือก (CEA) ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยฟิวชั่นในสนามแม่เหล็ก

JPEG เครดิตภาพ : CEA
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของประเทศไทย (สทน.) และสถาบันวิจัยฟิวชั่นในสนามแม่เหล็ก (IRFM) สังกัดหน่วยงาน CEA

วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา มีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวในระหว่างการไปเยือนประเทศฝรั่งเศสของคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทย (สทน.) โดยการนำของดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ [1]

ข้อตกลงฉบับนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสทน.ได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติการวิจัยในโครงการทดลอง WEST และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย โครงการทดลอง WEST ย่อมาจาก « Tungsten (W) Environment in Steady-state Tokamak » เป็นการทดลองภายใต้โครงการไอเตอร์ (ITER) หรือโครงการเตาปฏิกรณ์ทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์นานาชาติ และโทคาแมกคืออุปกรณ์การวิจัยในการผลิตพลังงานฟิวชั่น [2]

โครงการไอเตอร์จะเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานฟิวชั่นแห่งแรก ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านสันติ ทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าการผลิตพลาสมาตัวแรกภายใต้โครงการไอเตอร์จะสัมฤทธิ์ผลประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและนักวิจัยของประเทศไทยในด้านพลังงานฟิวชั่นด้วย ภายใต้กรอบการฝึกอบรมนี้ นับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สถาบันวิจัยฟิวชั่นในสนามแม่เหล็ก (IRFM) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของประเทศไทย (สทน.) ได้ร่วมกันจัดการอบรมประจำปีด้านฟิสิกส์พลาสมาในประเทศไทย สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ ได้กล่าวว่าการอบรมดังกล่าวและการที่ IRFM เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรการอบรมนั้นนับเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เครือข่ายบุคลากรในด้านนี้ซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศไทยได้ขยายไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วย

JPEG เครดิตภาพ : CEA
คณะผู้แทนจากสทน. และนักศึกษาชาวไทย พร้อมด้วยผู้บริหารของ IRFM ถ่ายภาพร่วมกันหน้าโทคาแมก

อนึ่ง ในการเดินทางมาครั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยยังได้เยี่ยมชมเครื่องมือการวิจัยของ IRFM ศูนย์วิจัยคาดาราชของ CEA และที่ตั้งโครงการไอเตอร์อีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
http://irfm.cea.fr/index.php
http://west.cea.fr/en/index.php
http://www.tint.or.th/index.php/en/
https://www.iter.org/fr/accueil

ติดต่อ นางซิลวี ฌิแบร์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของ IRFM สังกัด CEA อีเมล sylvie.gibert@cea.fr

แหล่งอ้างอิง
http://irfm.cea.fr/en/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=554

ใส่ข้อมูลเมื่อ 01/10/2018

ด้านบนของหน้า