พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบัน INP Bordeaux

JPEG
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC และผู้แทนจากสถาบัน INP Bordeaux ของประเทศฝรั่งเศส ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างสถาบันทั้งสองอันจะนำไปสู่การฝึกอบรมด้วยการวิจัยเพื่องานวิจัยชั้นนำในอนาคต

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า