งานวันวิจัยแห่งสหภาพยุโรปจัดโดย Euraxess เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในยุโรปและในประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Euraxess ได้จัดงานวันวิจัยแห่งสหภาพยุโรปขึ้นโดยมีผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตอังกฤษและสถานทูตเยอรมันเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศสได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนต่างๆ ของสถานทูตซึ่งเปิดสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยของไทย

 Trois programmes de bourse proposés par l'Ambassade de France en Thaïlande - JPEGโครงการทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยทั้ง 3 โครงการ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

  • โครงการ Franco-Thai Scholarship program เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส
    http://www.francothai-science.com/scholarships/
    ปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  • โครงการ PHC Siam เพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส
    http://www.campusfrance.org/fr/siam

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า