พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา

JPEG พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราและการยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ผู้แทนของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-ไทยด้านยางพารา (HRPP) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือใหม่นี้จะช่วยให้การจัดการเกี่ยวกับยางพาราสะดวกขึ้น เพราะจะมีการยางแห่งประเทศไทยเพียงหน่วยงานเดียวเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเมื่อเทียบกับอดีตที่เคยต้องติดต่อหน่วยงานถึง 3 แห่ง ได้แก่

• สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
• องค์การสวนยาง
• สถาบันวิจัยยาง

หน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบัน CIRAD และการยางแห่งประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://hrpp.ku.ac.th/

ใส่ข้อมูลเมื่อ 26/01/2017

ด้านบนของหน้า