ศาสตราจารย์โบลิเยอบรรยายเกี่ยวกับองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปและความก้าวหน้าทางการวิจัยด้านอนุภาคมูลฐาน

JPEG การบรรยายของศาสตราจารย์โบลิเยอที่ มจธ. เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์โลรองต์ โบลิเยอ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของสถาบัน CNRS และสมาชิกของมหาวิทยาลัยปิแอร์ เอ มารี-กูรี (UPMC) หรือมหาวิทยาลัยปารีส 6 (หรือมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์) ได้มาบรรยายที่มหาวิทยาลัยไทยสองแห่งภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือกับยูเนสโกในเรื่อง “การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่แก่โลกผ่านการวิจัยเรื่องอนุภาคมูลฐานที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป”

ในการบรรยายเรื่อง “60 ปีแห่งงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป : ความหวังของมนุษยชาติกับโลกแห่งอนุภาคมูลฐาน” เขาได้กล่าวถึงองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปว่าเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการเพื่อทดลองแนวคิดด้านการวิจัยเรื่องอนุภาคมูลฐาน และยังได้พูดถึงความก้าวหน้าทางการวิจัยในสาขานี้นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปขึ้นมา

JPEG การบรรยายของศาสตราจารย์โบลิเยอที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์โบลิเยอได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางมดในวันที่ 16 มกราคม โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย 44 คนจากโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพเข้าร่วม และที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 18 มกราคม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://thep-center.org/src2/views/home_en.php

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า