การจัดอบรมระดับอาเซียนด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมาครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดอบรมระดับอาเซียนด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมาครั้งที่ 3 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบัน Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives หรือ CEA สนับสนุนการจัดงานดังกล่าวมาตั้งแต่การจัดอบรมครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อสามปีก่อน

JPEG การบรรยายของฌองน์ ฌ้าคกิโนต์ ตัวแทนจากสถาบัน CEA เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นและโครงการ ITER เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย Institut de recherche français sur la fusion magnétique (IRFM) ของสถาบัน Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

ฝ่ายวิจัย Direction des sciences de la matière ของสถาบัน CEA กำลังค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแหล่งพลังงานใหม่ คือ การทดลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นโดยใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวควบคุม ฝ่ายดังกล่าวได้คัดเลือกนักวิจัย 6 คนจากสถาบัน CEA เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยฌองน์ ฌ้าคกิโนต์ได้บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยของ CEA และโครงการ ITER ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งแรกของโลก

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า