งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับทุนโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์และพิธีมอบอิสริยาภรณ์แก่ รศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล

JPEG งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับทุนโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี 2017 จำนวน 13 คน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ต้อนรับผู้รับทุนโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี 2017 ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จำนวน 13 คน โดยโครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 2 ถึง 6 เดือน

งานเลี้ยงดังกล่าวยังเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้รับทุนในปีนี้ได้พบปะกับผู้รับทุนรุ่นก่อนๆ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

JPEG การปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ปี 2017 ทั้ง 13 คน

ก่อนงานเลี้ยงรับรอง ผู้รับทุนทั้ง 13 คนได้ร่วมประชุมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อให้พร้อมที่จะกลับมาเปิดบันทึกหน้าใหม่ของการทำงานในฐานะนักวิจัยต่อไป

JPEG รศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ได้รับมอบอิสริยาภรณ์ตระกูลปาล์มส์ อะคาเดมิกส์ ชั้นออฟฟิซิเยร์ จากเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

นอกจากนี้ ในค่ำคืนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยยังได้จัดพิธีมอบอิสริยาภรณ์ตระกูลปาล์มส์ อะคาเดมิกส์ ชั้นออฟฟิซิเยร์ แก่รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนถึงปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย

JPEG เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสสนทนากับรศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล และครอบครัว

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล นับเป็นผู้มีความโดดเด่นในด้านการสอน (เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์) และได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย (ตำแหน่งในสภาการศึกษา เป็นต้น) เนื่องด้วยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการขนส่งในเมือง ท่านจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสในด้านการกระจายอำนาจและการพัฒนาอย่างยืน โดยท่านเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มเมืองรอบทะเลสาบอาร์กาชงกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งนำไปสู่โครงการความร่วมมืออีกหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการจัดการพื้นที่

JPEG
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์ www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า