สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ใส่ข้อมูลเมื่อ 25/04/2017

ด้านบนของหน้า