การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพลังงานปรมาณูประเทศฝรั่งเศสและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้แทนจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูประเทศฝรั่งเศส (CEA) และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันโดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมในงานนี้ด้วย อาทิ นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแวงซองต์ แบร์เฌร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยพื้นฐานของ CEA และศ.ดร. ฟิลิปป์ เลอบูล์ช ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้น

ข้อตกลงดังกล่าวได้เสริมสร้างความร่วมมือที่มีมายาวนานและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งยังนำมาซึ่งความหวังสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียในประเทศไทย (ซึ่งพบกว่า 3000 รายต่อปี) ด้วยการเสนอวิธี “ซ่อมแซมแบบถาวร” ให้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และช่วยให้คนเหล่านี้ไม่ต้องพบกับความยากลำบากในการถ่ายเลือด

ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศสในด้านนี้ได้ดำเนินไปด้วยดีเรื่อยมา โดยเมื่อไม่นานมานี้มีผู้ป่วยชาวไทยรายแรกได้เข้ารับการรักษาทางพันธุกรรมด้วยวิธีการซึ่งพัฒนาขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ นับเป็นเวลาสองปีแล้วที่ ศ.ดร. ฟิลิปป์ เลอบูล์ช ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทำให้วิธีการรักษาดังกล่าวแพร่หลายขึ้นในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างก็ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์นี้และจะดำเนินการต่อไปโดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

เทคโนโลยีซึ่งศ. เลอบูล์ชได้พัฒนาและถูกนำมาใช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนี่เองทำให้การรักษาทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากทางพันธุกรรม) ที่โรงพยาบาลเนคแกร์ในกรุงปารีสประสบความสำเร็จ เทคโนโลยีดังกล่าวยังส่งผลให้ ศ. เลอบูล์ชก่อตั้งบริษัทในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย (บริษัท บลู เบิร์ด ไบโอ)

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/03/01/drepanocytose-succes-d-une-therapie-genique-chez-le-premier-patient-traite_5087805_1651302.html?xtmc=drepanocytose&xtcr=1

JPEG
JPEG
JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 27/04/2017

ด้านบนของหน้า