โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศสเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการวิจัย ร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แล้วตั้งแต่วันนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสถาบันวิจัยของไทยและสถาบันวิจัยของฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/2017/04/franco-thai-mobility-programme-call-for-proposals-2017/#.WSK37KbzI4s สำหรับฝ่ายไทย และ http://www.campusfrance.org/siam สำหรับฝ่ายฝรั่งเศส

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการสามารถส่งเอกสารได้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลการคัดเลือกในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 และโครงการที่ได้รับคัดเลือกสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า