ภารกิจระหว่างการมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากหน่วยงาน Universcience

JPEG การมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนจาก Universcience ได้เยี่ยมชมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อีกด้วย โดยนางบีเอเชอเลร์ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งของอพวช. (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)

JPEG

ประเทศไทยได้พัฒนาความคิดริเริ่มอันหลากหลายในการที่จะเสริมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในชั้นเรียน (กิจกรรมของสวทช.และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร) จนถึงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อุทยานการเรียนรู้ และอพวช.) เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่มุ่งหวังจะพัฒนาความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะที่เด็กไทยสนใจวิทยาศาสตร์น้อยลงในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังต้องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยโครงสร้างการผลิตและพื้นฐานในการประกอบอาชีพของคนในสังคมไทย (นโยบายประเทศไทย 4.0) ด้วยเหตุนี้ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่ควรหยิบยกมาหารือภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า