งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนโครงการ Franco-Thai ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุนการศึกษาของสถานทูต

ผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai รุ่นใหม่ราว 20 คน ได้มีโอกาสพบนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รวมถึงนักเรียนทุนรุ่นก่อนๆ ที่เคยได้รับทุนในโครงการ Franco-Thai เช่นเดียวกัน (โครงการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554)

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือยังได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุนรุ่นใหม่เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเพื่อตอบคำถามของผู้ได้รับทุน พร้อมกันนี้ ผู้รับทุนยังได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนทุนรุ่นก่อนอีกด้วย

ขณะนี้ผู้รับทุนประจำปีนี้กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปประเทศฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนทุกคน ทางสถานทูตมีความปลาบปลื้มใจที่ทุกคนสนใจประเทศฝรั่งเศสและมุ่งมั่นกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

JPEG

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า