สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

ประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๗ สิงหาคม

พิธีเปิดงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานซึ่งท่านได้มอบโล่แก่นายโอลิวิเยร์ ริชาร์ด รักษาการเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ให้ความร่วมมือกับงานในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ท่านรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธของประเทศฝรั่งเศสพร้อมทั้งได้ทดลองกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ภายในบูธด้วย
JPEG
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายโอลิวิเยร์ ริชาร์ด

หน่วยงาน Universcience (จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Cité des Sciences et de l’Industrie และ Palais de la Découverte) ซึ่งมีความร่วมมือกับทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้มาร่วมในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยได้เตรียมกิจกรรมการทดลองที่น่าสนใจไว้ให้เยาวชนที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วม (คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 1 ล้าน 2 แสนคน) ทั้งนี้ ตัวแทนชาวฝรั่งเศสจากหน่วยงาน Universcience และอาสาสมัครชาวไทยจาก อพวช. ได้ร่วมกันนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จักความเป็นมาของคณิตศาสตร์ นักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ทั้งชายและหญิง) หรือแม้แต่เรื่องการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยผ่านอุปกรณ์ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้ความรู้ควบคู่กับการสร้างความบันเทิง
JPEG

นอกจากนี้ ภายในบูธของประเทศฝรั่งเศส ยังมีการจัดแสดงภาพและเนื้อหาบางส่วนของนิทรรศการ 60 วิธีการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ของมูลนิธิ GoodPlanet โดยภาพถ่ายของนิทรรศการชุดนี้เป็นฝีมือของญานน์ อาร์ตุส-แบร์ทรองด์ ทั้งนี้ สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (AFD) เป็นผู้สนับสนุนให้นำนิทรรศการชุดดังกล่าวมาจัดแสดงที่บูธในครั้งนี้

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในมิติด้านวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรรุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์

การที่หน่วยงาน Universcience เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในครั้งนี้นับเป็นการร่วมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกนับตั้งแต่ได้ลงนามความร่วมมือกับอพวช. เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

JPEG
การทดลองเรื่องระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

JPEG
เยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจบูธของประเทศฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 28/08/2017

ด้านบนของหน้า