ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์และอาหารทางการแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส ในงานเมดิคอลแฟร์ 2017

ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์และอาหารทางการแพทย์จากประเทศฝรั่งเศสกว่า 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานเมดิคอลแฟร์ 2017

สำนักงานบิสเนสฟรานส์ ฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำผู้ผลิตอุปกรณ์และอาหารทางการแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 10 บริษัท เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานเมดิคอลแฟร์ ประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560
JPEGสำนักงานบิสเนสฟรานส์ได้จัดให้มีพาวิลเลียนฝรั่งเศสในงานเมดิคอลแฟร์ ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2013 และประสบความสำเร็จในการจัดงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งในปีนี้ พาวิลเลียนฝรั่งเศสยังได้มีการเพิ่มพื้นที่ในการแสดงสินค้าเพื่อตอบรับการเติบโตที่ต่อเนื่องของตลาดทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในประเทศไทย และเพื่อแสดงศักยภาพในการแข่งขันของฝรั่งเศส
JPEGอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของฝรั่งเศส จัดอยู่ในลำดับที่ 4 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของโซนยุโรป และตลาดฝรั่งเศสด้านเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจรักษามนุษย์ เป็นตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก (อ้างอิง : ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐของฝรั่งเศส PIPAME, 2017) ชื่อเสียงของฝรั่งเศสเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเรื่องมาตรฐานที่มีความเข้มงวดสูงสุดในการควบคุมคุณภาพการผลิต ประกอบกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และวิศวกรทางการแพทย์ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของฝรั่งเศส ที่ออกสู่ตลาดมีประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูง

โดยในปี 2017 นี้ พาวิลเลียนฝรั่งเศสประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ช่วยรักษาสุขลักษณะ และลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ห้องเย็น โต๊ะควบคุมอุณหภูมิเพื่อผ่าชันสูตรศพ เตียงรถเข็นผู้ป่วย เตียงปรับยกระดับ อุปกรณ์รักษาโรคหอบหืดและภูมิแพ้ อาหารทางการแพทย์ ระบบและเครื่องผลิตสูญญากาศ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน บรรจุภัณฑ์ชนิดสเตอริไรส์สำหรับโรงพยาบาล อวัยวะเทียมสำหรับฝังภายในร่างกาย และอุปกรณ์หัตการ ซึ่งนอกจากการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากฝรั่งเศสแล้ว สำนักบิสเนสฟรานซ์ยังมีบริการการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงาน สามารถติดต่อพูดคุยทางธุรกิจกับผู้ประกอบการที่มาออกงาน และพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรกันต่อไป
JPEGนอกจากนี้ นายจิลส์ การาชง ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ยังจัดให้มีการต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มาร่วมออกงานจากฝรั่งเศส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอาหารและยา และผู้ประกอบธุรกิจทางการแพทย์ในประเทศไทยบางส่วน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางการตลาด และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 29/07/2018

ด้านบนของหน้า