สัปดาห์แห่งโรงเรียนฝรั่งเศสทั่วโลก (12-19 พฤศจิกายน 2560)

ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเครือข่ายโรงเรียนกว้างเป็นอันดับต้นๆของโลก มีโรงเรียนฝรั่งเศสเกือบ 500 แห่ง ใน 137 ประเทศ พร้อมนักเรียนกว่า 350 000 คนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยม
ครอบครัวฝรั่งเศสรวมถึงครอบครัวชาติอื่นๆในทุกทวีปไว้วางใจและเลือกระบบการศึกษาฝรั่งเศส

โรงเรียนฝรั่งเศสในต่างแดนมอบการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติฝรั่งเศส ทุกโรงเรียนพร้อมที่จะส่งต่อคุณค่าสากล ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มนุษยนิยม ความเท่าเทียงทางโอกาส ความใฝ่รู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพร้อมให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประถมจนจบชั้นมัธยม

โรงรียนฝรั่งเศสในต่างแดนยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนานาชาติที่มีพลวัต มีเสน่ห์ เปิดกว้าง และมอบการศึกษาที่หนักแน่นเป็นพิเศษ

เนื่องด้วยนักเรียนทุกสัญชาติสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศสทั่วโลก พวกเขาจะได้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส นักเรียนทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับประเทศฝรั่งเศสมากขึ้น ผ่านการสื่อสารและการทำความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

สัปดาห์แห่งโรงเรียนฝรั่งเศสทั่วโลกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงวันที่ 12-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาแห่งชาติฝรั่งเศสในต่างแดน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับเครือข่ายทั่วโลก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/07/2022

ด้านบนของหน้า