ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ในแคมเปญ « Mon idée pour le français »

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 นายฌอง-บาติสต์ เลอมวน รัฐมนตรีช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ และนางฟรองซวส นิสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วโลกเรื่อง “ความคิดของฉันเพื่อภาษาฝรั่งเศส” หรือ « Mon idée pour le français » เพื่อรวบรวมความคิดและข้อเสนอเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 นายฌอง-บาติสต์ เลอมวน รัฐมนตรีช่วยประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ และนางฟรองซวส นิสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วโลกเรื่อง “ความคิดของฉันเพื่อภาษาฝรั่งเศส” หรือ « Mon idée pour le français » เพื่อรวบรวมความคิดและข้อเสนอเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก

JPEG

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มอบหมายให้สถาบันฝรั่งเศส (Institut français) หน่วยงานปฏิบัติการของกระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้

วัตุประสงค์

-  เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของฝรั่งเศสในต่างประเทศ
-  เพื่อรวบรวมข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาฝรั่งเศสให้ทันสมัย และส่งเสริมสังคมพหุภาษา

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านได้ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

แพลตฟอร์ม « Mon idée pour le français » มีกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและ/หรือชื่นชอบภาษาฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดและข้อเสนอได้โดยวิธีออนไลน์จนถึงวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส

นอกจากใช้รวมรวบข้อเสนอแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส และเน้นเดิมพันและศักยภาพของภาษาฝรั่งเศสและสังคมพหุภาษา

ขั้นตอนต่อไป

การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะได้รับการติดตามระหว่างการประชุมนานาชาติเพื่อภาษาฝรั่งเศสและสังคมพหุภาษาในโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 และ 15 กุมภาพันธ์นี้ ที่กรุงปารีส โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลสำคัญและตัวแทนจากภาคประชาสังคม รวมทั้งเยาวชนจากประเทศต่างๆ ที่มีบทบาทในการนำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในท้องถิ่นของตน

การสังเคราะห์ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์และการเสวนาที่จัดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเสนอแนวทางและเสริมสร้างแผนภาพรวมเพื่อภาษาฝรั่งเศสและสังคมพหุภาษาในโลก ซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสต้องการให้แผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติในปีพ.ศ. 2561

ใส่ข้อมูลเมื่อ 30/07/2018

ด้านบนของหน้า