สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

JPEG
PNG
เนื่องในวันประชาคมโลกผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส วันที่ 20 มีนาคมนี้ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสและสังคมพหุภาษา ณ รัฐบัณฑิตยสถานแห่งประเทศฝรั่งเศส (Académie française) พร้อมแถลงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในประเด็นดังกล่าว ท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดได้บนเพจเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ของทำเนียบประธานาธิบดี (Elysée) ตั้งแต่เวลา 21.45 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.45 น. ตามเวลาฝรั่งเศส)

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า