พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ชาวไทย [fr]

เมื่อวันที่ 10 เมษยน พ.ศ. 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ให้กับชาวไทยสามคนได้แก่

  • น.ส.สุดา พนมยงค์ ได้รับเครื่องอิสริยาภาณ์ชั้น Officier สาขา Ordre des Palmes Académiques (การศึกษา) ในฐานะอาจารย์สอนภาษาไทยและเปียโนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 17 ปี มีบทบาทในฐานะผู้ช่วยเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมของทั้งไทยและฝรั่งเศส
  • นางดุษฎี บุญทัศนกุล (พนมยงค์) ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier สาขา Ordres des Arts et des Lettres (ศิลปะและวรรณกรรม) ในฐานะศิลปินแห่งชาติด้านดนตรีสากลผู้เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมผ่านบทเพลง
  • นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ค) ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Chevalier (อัศวิน) สาขา Ordres des Arts et des Lettres (ศิลปะและวรรณกรรม) ในฐานะผู้มีบทบาทเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและส่งเสริมการเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม

ท่านสามารถดาวน์โหลดคำล่าวของเอกอัครราชทูตฯได้ที่นี่

ใส่ข้อมูลเมื่อ 25/07/2018

ด้านบนของหน้า