เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม [fr]

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก Business France เข้าพบ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือโครงการ Digital Park Thailand ในพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC)

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 20/01/2019

ด้านบนของหน้า