การประชุมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [fr]

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศเวียดนาม กรุงฮานอย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า