การขับขี่ยานพาหนะในประเทศฝรั่งเศสด้วยใบขับขี่ต่างประเทศ [fr]

กฎจราจรมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิต

ทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ว่าผู้นั้นจะพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือไม่

ใบขับขี่

หากท่านเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสเพื่อพำนักในระยะสั้น เช่น เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ท่านสามารถขับขี่ยานพาหนะด้วยใบขับขี่ของท่านได้ โดยใบขับขี่ต้องไม่หมดอายุและต้องเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือต้องมีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือมีใบขับขี่ระหว่างประเทศมาพร้อมกันด้วย

หากท่านพำนักในประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถใช้ใบขับขี่ของท่านได้เป็นเวลาหนึ่งปีภายใต้เงื่อนไขบางประการ เมื่อพ้นหนึ่งปีไปแล้ว ท่านต้องเปลี่ยนใบขับขี่ต่างประเทศของท่านเป็นใบขับขี่ฝรั่งเศส

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

ใบขับขี่ระบบตัดคะแนน

ประเทศฝรั่งเศสมีแผนที่จะนำระบบตัดคะแนนใบขับขี่มาใช้กับผู้ถือใบขับขี่ต่างประเทศซึ่งขับขี่ยานพาหนะในประเทศฝรั่งเศส (ใบขับขี่ระบบตัดคะแนน)

คะแนนจะถูกตัดถ้าผู้ขับขี่กระทำผิด

ถ้าคะแนนถูกตัดจนเหลือศูนย์ ผู้ขับขี่จะถูกห้ามไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาหนึ่งปี หากฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 4,500 ยูโร และยานพาหนะจะถูกล็อคล้อทันที

การจำกัดความเร็ว

ในประเทศฝรั่งเศส ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดคือ :

  • 50 กม./ชม. ในเขตเมืองและชาญเมือง ;
  • 80 กม./ชม. นอกเขตเมืองและชาญเมืองบนถนนที่มีช่องเดินรถสวนกันที่ไม่มีเกาะกลาง (บางช่วงของถนนอาจจำกัดความเร็วที่ 90 กม./ชม.) ;
  • 110 กม./ชม. บนถนนที่เป็นทางคู่ที่มีเกาะกลาง (100 กม./ชม. เมื่อมีฝนตก) ;
  • 130 กม./ชม. บนถนนมอเตอร์เวย์ (110 กม./ชม. เมื่อมีฝนตก)

หากใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด จะถูกออกใบสั่งและจะมีหนังสือแจ้งการกระทำผิดส่งไปถึงผู้กระทำผิด

การใช้โทรศัพท์มือถือ

การขับขี่ยานพาหนะขณะถือโทรศัพท์หรือใส่หูฟังเป็นสิ่งต้องห้ามและมีโทษตามกฎหมาย :

  • ปรับ 135 ยูโร ;
  • ตัด 3 คะแนนจากใบขับขี่

นอกจากนี้ การขับขี่ยานพาหนะขณะใช้โทรศัพท์มือถือโดยถือโทรศัพท์ไว้ในมือยังเป็นการกระทำผิดกฎหมายจราจรซึ่งจะทำให้ถูกพักใช้ใบขับขี่ทันที และถ้าไม่มีผู้ใดสามารถขับขี่ยานพาหนะแทนได้โดยผู้นั้นต้องถือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ยานพาหนะนั้นจะถูกล็อคล้อ

การบริโภคแอลกอฮอล์และยาเสพติด

ระดับแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลิตรเลือด และ 0.2 กรัมต่อลิตรเลือดสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ ผู้ถือใบขับขี่ชั่วคราว และผู้เรียนขับรถ

การขับขี่ยานพาหนะหรือการพาผู้เรียนขับรถออกถนนจริง หลังใช้สารหรือพืชที่จัดว่าเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะใช้ในปริมาณเท่าไรก็ตาม

การขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาจากแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอาจทำให้ถูกพักใช้ใบขับขี่ทันที และถ้าไม่มีผู้ใดสามารถขับขี่ยานพาหนะแทนได้โดยผู้นั้นต้องถือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ยานพาหนะนั้นจะถูกล็อคล้อ

ถ้ามีการตรวจพบการกระทำผิดบนท้องถนนและมีการล็อคล้อยานพาหนะแล้ว ยานพาหนะจะถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บเป็นเวลา 7 วัน ผู้ที่จะสามารถมารับยานพาหนะคืนได้ต้องมีใบขับขี่และมีประกัน

อุปกรณ์ความปลอดภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่ออยู่ในยานพาหนะ ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง และต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยพิเศษเพื่อให้เด็กนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยและถุงมือ

ยานพาหนะทุกคันต้องมีเสื้อกั๊กสะท้องแสงและป้ายเตือนสามเหลี่ยม (เพิ่มเติมจากไฟฉุกเฉิน)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/07/2018

ด้านบนของหน้า