งานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่สถานทูตฯที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย [fr]

เมื่อเย็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงอำลาแก่เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า