พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ชาวไทย [fr]

ในงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งจัดให้ขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ l’Ordre National de la Légion d’Honneur ชั้นเชอวาลิเยร์ (อัศวิน) แด่ ดร. อเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจม. อสมท. และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อแสดงการยกย่องและขอบคุณคุโณปการของท่านต่อการเผยแพร่การทูตเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของฝรั่งเศส และเครื่องอิสริยาภรณ์ l’Ordre National du Mérite ชั้นเชอวาลิเยร์ (อัศวิน) แด่ ดร. กอบชัย จิตรสกุล นายกสมาคมฝรั่งเศส เชียงราย เพื่อแสดงการยกย่องและขอบคุณคุโณปการของท่านต่อการส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาฝรั่งเศสในภาคเหนือของประเทศไทย

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า