การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี 2015 ออกอากาศทางช่องทีเอ็นเอ็น 24

การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี 2015 ออกอากาศทางช่องทีเอ็นเอ็น 24

https://www.youtube.com/watch?v=ktJWoqgK4tU

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/08/2018

ด้านบนของหน้า