การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปีความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปีความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 11/08/2018

ด้านบนของหน้า