เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าพบหารือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ [fr]

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศ นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าพบหารือ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า