งานเลี้ยงรับรองนักเรียนทุนโครงการ Franco-Thai ประจำปี 2561 [fr]

ค่ำวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับผู้ได้รับทุนโครงการ Franco-Thai ของสถานทูตฝรั่งเศส ประจำปี 2561 กว่า 20 คน นักเรียนทุนกลุ่มนี้จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยายนนี้เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในหลากหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปะ การจัดการ กฎหมาย รัฐศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศส

นอกจากนี้ ได้มีการเชิญกรรมการผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนของโครงการอันประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี บุคคลสำคัญในแวดวงการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสมาร่วมงานด้วย นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนไทยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสทั้งรุ่นเก่าและใหม่ได้มาพบปะกัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายศิษย์เก่าฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นายจิลส์ การาชงยังได้กล่าวอวยพรให้นักเรียนทุนประสบความสำเร็จในการเรียนและขอบคุณนักเรียนทุนที่ได้เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนตอกย้ำถึงบทบาทพวกเขาในฐานะอนาคตของชาติและผู้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย

ผู้สนใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและโครงการทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเทศไทย สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านหน้าแฟนเพจของแคมปัส ฟรานซ์
www.facebook.com/CampusFranceThailand

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/09/2018

ด้านบนของหน้า