เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [fr]

JPEG
บ่ายวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ใส่ข้อมูลเมื่อ 17/09/2018

ด้านบนของหน้า