รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย พบหารือกับผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนฝรั่งเศส [fr]

สำนักงานการบินพลเรือนฝรั่งเศส หรือ Direction general de L’aviation civile (DGAC) มีความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยความช่วยเหลือจากบริษัท Airbus ด้วยเหตุนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย จึงได้ให้การต้อนรับผู้แทน DGAC เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง DGAC กับ กพท. และหาข้อสรุปในเรื่องการสนับสนุนจาก DGAC ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค โดยได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับสนามบินหลายโครงการ

อนึ่ง การกระทรวงคมนาคมได้ลงข่าวการพบหารือครั้งนี้ในเพจเฟสบุ๊คของกระทรวงฯ https://www.facebook.com/1129204760428948/posts/2339586049390807/

ภาพ : กระทรวงคมนาคม

ใส่ข้อมูลเมื่อ 12/09/2018

ด้านบนของหน้า