สถานทูตฝรั่งเศสร่วมรณรงค์ลดขยะพลาสติก [fr]

เนื่องในโครงการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up The World) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 นายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการลดการใช้พลาสติก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตอื่นอีก 15 แห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเครือข่ายโรงแรมในกรุงเทพฯ จำนวน 12 เครือข่ายก็ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ทีม “ฝรั่งเศส” ประกอบด้วยอาสาสมัครประมาณ 100 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล และบริษัทฝรั่งเศส เช่น บริษัท TEET (ซึ่งได้ร่วมมือกับสถานทูตในการติดตั้งแผ่นกรองอากาศประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารของสถานทูต) อาสาสมัครเหล่านี้ได้มารวมตัวกันเพื่อทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานครในเรื่องของเรือเก็บขยะ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ 2 แห่ง ก็ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งยังได้ทำการศึกษาถึงเรื่องวิกฤตขยะพลาสติกในทะเล นักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบันได้ช่วยกันนับและคัดแยกขยะที่บรรจุอยู่ในถุงขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นประกอบด้วย ถุงพลาสติก 266 ชิ้น ขวด 148 ใบ ถ้วย 92 ใบ ชิ้นส่วนพลาสติก 411 ชิ้น และชิ้นส่วนโฟม 191 ชิ้น
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้มี 2 ประการ คือ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมลพิษอันเกิดจากพลาสติกในประเทศไทย และสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหามลพิษนี้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย (ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดอันดับ 6 ของโลก ในขณะที่ประเทศจีนอยู่ในอันดับที่ 1)
อนึ่ง การลงนามในข้อตกลงข้างต้นนั้นเป็นไปตามนโยบายของแผนปฏิบัติการ “สถานทูตสีเขียว” ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (https://th.ambafrance.org/L-Ambassade-de-France-a-Bangkok-est-officiellement-une-Ambassade-Verte) โดยที่หนึ่งในภารกิจหลักของแผนปฏิบัติการดังกล่าวคือการลดจำนวนการใช้วัสดุที่ผลิตจากพลาสติกและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ในงานวันมรดกยุโรปเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ทางสถานทูตฝรั่งเศสจึงได้จัดหาที่กดน้ำพร้อมแก้วกระดาษไว้ให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเกือบ 2,000 คน เพื่อทดแทนการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกนั่นเอง

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า