ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสพบปะผู้แทนชุมชนฝรั่งเศสในไทย [fr]

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พบปะผู้แทนชุมชนชาวฝรั่งเศสในไทยเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2561 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต นายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พบปะผู้แทนชุมชนชาวฝรั่งเศสในไทยเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ในโอกาสนี้ ได้กล่าวขอบคุณกงสุลกิตติมศักดิ์ทั้ง 6 คน ผู้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมทั้งที่ปรึกษากงสุลทั้ง 4 คนซึ่งได้รับเลือกตั้งในเขตประเทศเมียนมาและประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานสำคัญระหว่างชาวฝรั่งเศสกับสถานทูต พร้อมกล่าวชื่นชมสมาคมผู้แทนชาวฝรั่งเศสในต่างประเทศ 2 สมาคม ได้แก่ l’Union des Français de l’étranger และ l’Association démocratique des Français de l’étranger สมาคม Français du Monde ตลอดจนทุกสมาคมที่ช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชนชาวฝรั่งเศสในไทยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงคราม อาทิ สมาคม Bangkok Accueil, Association Français de Bienfaisance, Souvenir Français และ Nat Association

นอกจากนี้ ว่าที่เอกอัครราชทูตยังกล่าวชื่นชมผู้แทนฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจที่ทำงานอย่างแข็งขัน อาทิ ผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย และคณะที่ปรึกษาด้านการค้าต่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส

ใส่ข้อมูลเมื่อ 12/10/2018

ด้านบนของหน้า