ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยือน มจธ. เนื่องในโอกาสกิจกรรมแคมปัสทัวร์ [fr]

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา นายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เนื่องในโอกาสกิจกรรมแคมปัสทัวร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว ทั้งนี้ มจธ. นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ 14 ที่หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ประเทศไทยได้ไปจัดกิจกรรมในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันอุดมศึกษาของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส

รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และนายฌัก ลาปูฌ ต่างก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสต่อหน้าคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

นอกจากนี้ หลังจากได้ร่วมฟังช่วงต้นของการบรรยายเรื่องการศึกษาต่อฝรั่งเศสที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาแล้ว ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฝ่ายงานวิจัยของมจธ. และผู้แทนจากสถาบันซีราด (CIRAD) ซึ่งประจำอยู่ที่มจธ. ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการกล่าวถึงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประเทศฝรั่งเศสมีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมจธ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยความร่วมมือดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจของผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) อุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มจธ. (ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริการด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสะอาด พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีเภสัชกรรม) และการนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างมจธ. และสถาบันซีราดในสาขาพลังงานชีวภาพ (การใช้ชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ)

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า