คณะสถานทูตฝรั่งเศสร่วมรับประทานอาหารเพื่อฉลองความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสกับม.ศิลปากร [fr]

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายฌัก ลาปูฌ ว่าที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ร่วมรับประทานอาหารกลางวันตามคำเชิญของผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ร้านอาหารของสถาบันวาแตล ประเทศไทยซึ่งผศ.ดร.สมพิศ เป็นผู้อำนวยการสถาบัน การพบปะกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย

JPEG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/11/2018

ด้านบนของหน้า