การขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศสในประเทศไทย [fr]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอวีซ่า
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการยื่นคำร้องขอวีซ่า ขั้นตอนดำเนินการ และติดตามคำร้องของท่าน ได้ทาง France-visas เว็บไซต์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส

France-visas คือศูนย์รวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแนะนำท่านเรื่องขั้นตอนการขอวีซ่า และช่วยให้ท่านเข้าใจการดำเนินการแต่ละขั้นตอน การเตรียมเอกสาร การลงทะเบียน การยื่นคำร้อง และติดตามคำร้อง

ขั้นตอนสำคัญในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่

PNGท่านสามารถใช้โปรแกรมassistant visa เพื่อตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือไม่ กรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้วีซ่า ระบบจะแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียม และค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

PNGหลังจากตรวจสอบว่าท่านจำเป็นต้องมีวีซ่า ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจะขอให้ท่านสร้างบัญชีผู้สมัคร และ France-visas จะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

การยื่นคำร้องผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า

PNGหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ขั้นตอนต่อมาคือ การยื่นคำร้องผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ยื่นวีซ่าและขั้นตอนในการยื่นคำร้องได้ทาง France-visas

การติดตามคำร้องขอวีซ่า

PNGหลังยื่นคำร้อง ท่านสามารถติดตามคำร้องขอวีซ่าเพื่อตรวจสอบวันและขั้นตอนการรับหนังสือเดินทาง และข้อมูลการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

ข้อควรระวัง :

เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก ช่วงวันหยุดเทศกาล และช่วงปิดเทอม อาจมีผลให้ใช้เวลานานในการทำการนัดหมายและการพิจารณาคำร้องของท่าน
เราจึงขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างเร็วที่สุด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/10/2019

ด้านบนของหน้า