คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทางเลือกของฝรั่งเศสเยือนไทย [fr]

คณะผู้แทนคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทางเลือกของฝรั่งเศส (CEA) เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานของไทยที่อยู่ในสายเดียวกัน อาทิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และเพื่อศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันด้านพลังงานนิวเคลียร์

โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดช่วงสองวันของการเยือน ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยด้านการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ คณะผู้แทน CEA ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานของไทยที่อยู่ในสายเดียวกัน และกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน สทน.แสดงความประสงค์ที่จะบรรจุเรื่องการแบ่งแยกนิวเคลียสไว้ในความร่วมมือที่ สทน. มีกับ CEA โดยกำหนดให้เป็นหัวข้อหลักของการพัฒนาหัวข้อใหม่

นับเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ CEA และ สทน. ได้ทำงานร่วมกันในการวิจัยด้านการหลอมนิวเคลียสและฟิสิกส์พลาสมา ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อทรงเยี่ยมชมโครงการ International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกด้านการหลอมนิวเคลียส

หลังประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นในวันแรก ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในวันต่อมา เป็นการเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว.1/1 ของไทย

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ในระหว่างงานเลี้ยงรับรอง (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า