ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนทางการเงินรอบใหม่แก่โครงการวิจัยฝรั่งเศส-ไทยด้านเอช ไอ วี [fr]

ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนทางการเงินรอบใหม่ จำนวน 1.25 ล้านยูโรแก่โครงการนับหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยฝรั่งเศส-ไทย เกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในกรอบโครงการนับหนึ่งซึ่งเป็นโครงการวิจัย 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจ และการให้การปรึกษาสำหรับการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส ในระบบสาธารณสุข โครงการนี้ดำเนินการโดยโครงการ PHPT ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือ ไออาร์ดี ของประเทศฝรั่งเศส

ในระหว่างกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้แจ้งถึงการให้การสนับสนุนทางการเงินรอบใหม่ จำนวน 1.25 ล้านยูโรแก่โครงการนับหนึ่ง โดยโครงการกองทุน Initiative 5% (การให้เงินอุดหนุนทางอ้อมของฝรั่งเศสแก่กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย) หน่วยงานความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศของฝรั่งเศส (Expertise France) และกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศฝรั่งเศส

ภาพ : https://twitter.com/paricvih/status/1074482721919950848

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/08/2019

ด้านบนของหน้า