เกี่ยวกับสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร [fr]

JPEG

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงย่างกุ้ง ในฐานะผู้ที่ไม่มีถิ่นพำนักในเมียนมา อีกด้วย

อำนาจหน้าที่

- สนับสนุน ชี้แจง และเผยแพร่นโยบายด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของฝรั่งเศสให้เป็นที่รู้จัก นำเสนอจุดเด่นของศักยภาพ หลักการ กิจกรรม และยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ

- มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต และช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและจัดการวิกฤติ

- สนับสนุนและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการทหาร การปฏิบัติในกรอบนานาชาติ รวมถึงดูแลงานด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือทางทหาร พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของงานตามความต้องการในท้องถิ่น

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศของฝรั่งเศส พัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในด้านดังกล่าว

ติดต่อ

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์) ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : +66 2 657 5162
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/01/2019

ด้านบนของหน้า