รายนามเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย [fr]

ในระยะแรก ประเทศฝรั่งเศสได้แต่งตั้งกงสุลเป็นผู้แทนของประเทศในราชอาณาจักรสยาม ต่อมาใน พ.ศ. 2430 สถานกงสุลได้รับการยกฐานะเป็นสถานอัครราชทูต และใน พ.ศ. 2492 สถานอัครราชทูตได้รับการยกฐานะเป็นสถานเอกอัครราชทูต

JPEG

รายนามเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเรียงตามลำดับวัน/เดือน/ปีที่เข้ารับตำแหน่ง

รายนามวัน/เดือน/ปีที่เข้ารับตำแหน่ง
นายเลอง มาร์ชาล 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
นายฌ็อง ปอล-บงกูร์ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2494
นายแรมง ออฟรัว 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
นายมีแชล เบรอาล 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
นายอาชีล กลารัก 20 เมษายน พ.ศ. 2502
นายโรแฌร์ เลสโก 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
นายฌ็อง-หลุยส์ ตอแฟ็ง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515
นายเฌราร์ อ็องเดร 30 ตุลาคม พ.ศ. 2518
นายฌ็อง ซูลีเย 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
นายอ็องเดร อาร์โน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
นายอีว็อง บัสตูย 6 ตุลาคม พ.ศ. 2529
นายฌอร์ฌ แว็งซง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532
นายฌัก รูเมอลาร์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
นายเฌราร์ ก็อสต์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2538
นายคริสตีย็อง แพร็ทร์ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2542
นายโลร็อง โอแบล็ง 3 มกราคม พ.ศ. 2546
นายโลร็อง บีลี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550
นายฌีลดาส เลอ ลีแด็ก 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
นายตีแยรี วีโต 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายฌีล การาชง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
นายฌัก ลาปูฌ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/07/2019

ด้านบนของหน้า