พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แด่บุคคลสำคัญ 3 ท่านในวงการภาษาฝรั่งเศส [fr]

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 บุคคลสำคัญ 3 ท่านในวงการภาษาฝรั่งเศส ได้รับการเชิดชูเกียรติ ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล La Légion d’Honneur ชั้น Chevalier แด่ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) และมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล L’Ordre National du Mérite ชั้น Officier แด่อาจารย์ธิดา บุญธรรม อุปนายก สคฝท. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

"ประวัติการทำงานของแต่ละท่านยืนยันความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่มีอยู่ระหว่างภาษากับศิลปะได้เป็นอย่างดี คือความเชื่อมโยงระหว่างถ้อยคำกับจิตใจดังที่ Antoine de Rivarole กล่าวบรรยายไว้อย่างชัดเจน เมื่อครั้งที่เขากล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยความเป็นสากลของภาษาฝรั่งเศสว่า « ภาษาคือภาพวาดความคิดของเรา »" นายฌักกล่าวและเสริมว่า "ความชื่นชมหลงใหลภาษาฝรั่งเศสของท่านมิใช่แรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวในการทำงานอันหลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพของท่าน การผสมผสานกันของสองวัฒนธรรมถือเป็นปัจจัยประการสำคัญเช่นกัน ร่างกายและจิตใจของท่านประสานสอดคล้องกัน ส่งผลให้ท่านเลือกที่จะอุทิศชีวิตของท่านให้กับประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส"

อนึ่ง ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาร่วมพิธีนี้ด้วย

คุณหญิงไขศรี เคยเป็นผู้บริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2543 และวุฒิสมาชิกในพ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นสมาชิกคณะกรรมการและเลขาธิการ
ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

คุณหญิงวงจันทร์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นอุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) ตั้งแต่พ.ศ. 2526 เคยถวายงานใกล้ชิดและเคยเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงก่อตั้งสคฝท. เมื่อพ.ศ. 2520 นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานในตำแหน่งประธานมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา มาตั้งแต่พ.ศ. 2547 และดำรงตำแหน่งประธานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานับแต่พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

อาจารย์ธิดา เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ก่อตั้ง สคฝท.ในพ.ศ. 2520 ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยรังสิต และดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศส)

JPEG - 331.4 ko
อาจารย์ธิดา บุญธรรม คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า