พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แด่บุคคลสำคัญ 2 ท่านในวงการปิโตรเลียม [fr]

บุคคลสำคัญ 2 ท่านในวงการปิโตรเลียมของไทยได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล La Légion d’honneur ชั้น Chevalier จากนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส

บุคคลสำคัญดังกล่าว ได้แก่ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ PTTGC และนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวก่อนมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ว่า ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTTGC นายอนนต์ ได้ตัดสินใจลงทุนในประเทศฝรั่งเศสและได้เข้าซื้อกิจการบริษัท VENCOREX ซึ่งเป็นบริษัท SME จากเมือง Grenoble โดยการซื้อเข้ากิจการบริษัทดังกล่าวถึงจะไม่ได้เป็นการลงทุนที่มีชื่อเสียง แต่ก็เป็นการเข้าซึ้อกิจการที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน นายอนนต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท PTTGC และยังเป็นหัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล

นายพงศธร ได้ทำหน้าที่สำคัญในช่วงการทำงานที่ผ่านมาในบริษัท PTTEP จนกระทั่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปัจจุบัน เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสกล่าวว่า หวังอยากให้ความร่วมมือระหว่างบริษัท PTTEP กับบริษัทและสถาบันการเงินฝรั่งเศสยังคงแน่นแฟ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการปฏิบัติงานทั้งบนฝั่งและนอกฝั่ง ในอ่าวไทยหรือในพื้นที่ห่างไกล

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)


เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสกล่าวคำกล่าวก่อนมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล La Légion d’Honneur ชั้น Chevalier แด่นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และนายพงศธร ทวีสิน

เอกอัครราชทูตแสดงความยินดีกับนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ หลังมอบเครื่องอิสริยาภรณ์

เอกอัครราชทูตแสดงความยินดีกับนายพงศธร ทวีสิน หลังมอบเครื่องอิสริยาภรณ์

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสถ่ายภาพร่วมกับนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และแขกที่มาร่วมงาน

จากซ้ายไปขวา : นายแอนโทนีโอ มิแรนดา กรรมการผู้จัดการโททาล ออยล์ ประเทศไทย, นายเอริก ซาแยตา อัครที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), พลเอกจักรกริช จันเทร์มะ รองเสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/08/2020

ด้านบนของหน้า