ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเกิดใหม่ของยุโรป [fr]

นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเกิดใหม่ของยุโรป ท่ามกลางความท้าทายสำคัญที่เกิดขึ้นในโลก โดยมีการตีพิมพ์วิสัยทัศน์ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆ ของยุโรป

ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งยุโรปในอีกไม่ถึง 2 เดือน ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกถ้อยแถลงซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆ ของยุโรป 28 ฉบับ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ "ยุโรปที่แข็งแกร่ง" และ "ยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียว" ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ หรือ Brexit กระแสชาตินิยมที่เพิ่มมากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่าการเกิดใหม่ของยุโรปต้องอาศัยการปกป้องเสรีภาพ การปกป้องคุณค่าและพรมแดน และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า

อ่านถ้อยแถลงฉบับภาษาอังกฤษได้จากลิงก์นี้ : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/for-european-renewal.en

อ่านถ้อยแถลงฉบับภาษาอังกฤษได้จากลิงก์นี้ : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne

JPEG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า