ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของทางการฝรั่งเศสต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม

ถ้อยแถลงรองโฆษกกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 26 มีนาคม :

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม เป็นย่างก้าวสำคัญสู่การฟื้นฟูสถาบันประชาธิปไตยในประเทศแห่งนี้

เราขอเรียกร้องให้มีกระบวนการที่โปร่งใสทั้งในเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และในเรื่องการจัดการปัญหาข้อโต้แย้งถึงความผิดปกติต่างๆ

เราจะทำงานกับรัฐบาลไทยชุดต่อไปที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรากับหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนี้ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/04/2019

ด้านบนของหน้า