งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับทุนโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ [fr]

โครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship) ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับทุน 12 คน เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้เชิญผู้ได้รับทุนรุ่นเก่ามาบอกเล่าประสบการณ์กับผู้ได้รับทุนรุ่นใหม่ในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนเก่าฝรั่งเศส

นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการเมื่อปี 2554 มีนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนโครงการนี้แล้ว 136 คน เพื่อไปทำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ผู้ได้รับทุนโครงการนี้ยังเคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ ทุน Marie Curie ของยุโรป โครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์เปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิจัย เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากความเป็นเลิศของโครงการวิจัยที่นำเสนอ โครงการนี้เป็นการสนับสนุนทุนร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสกับไทย ในลักษณะเดียวกับโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสนับสนุน

ปัจจุบัน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ได้รับทุนโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์มาจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผู้ได้รับทุนส่วนหนึ่งในปีนี้ก็มาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ผู้ได้รับทุนมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งบางแห่งก็เพิ่งได้ทุนนี้เป็นครั้งแรก อาทิ มหาวิทยาลัยที่ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

งานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนได้บอกเล่าประสบการณ์ ทั้งผู้ได้รับทุนรุ่นเก่า ได้แก่ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนกิจ จากสถาบันวิทยสิริเมธี ผู้ได้รับรางวัลโครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2561 และรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 รวมถึงผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้ทุนในปีนี้ ได้แก่ ดร.เกริกเกียรติ จินดา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าดังกล่าว แสดงให้เห็นผลของโครงการที่มีต่อนักวิจัย และความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างฝรั่งเศสกับไทย

ทั้งนี้ หลังจากงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 38 โครงการ เข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัยในประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี การประชุมโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563 ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ที่ประเทศฝรั่งเศส


นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ถ่ายภาพกับผู้ได้รับทุนโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ผู้ได้รับทุนโครงการทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ในปีนี้ ถ่ายภาพหน้าทำเนียบเอกอัครราชทูต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/04/2019

ด้านบนของหน้า