สถานทูตขอขอบคุณชาวไทยที่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส [fr]

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอขอบคุณ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และชาวไทยจำนวนมากที่ได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเสียใจหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งทำลายบางส่วนของอาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2562

การแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังกล่าวย้ำเตือนให้เรารู้ว่าอาสนวิหารนอเทรอดามแห่งปารีสมีความหมายมากเพียงใด ไม่ใช่กับเฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลก

ชาวปารีส ชาวฝรั่งเศส และผู้อยู่ในเหตุการณ์รู้สึกสะเทือนใจกับกับเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้ทุกคน อย่างไรก็ดี ต่างก็พร้อมใจกันแสดงความตั้งใจที่จะบูรณะอาสนวิหารนอเทรอดามขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งต่อมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้แห่งนี้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

JPEG

ใส่ข้อมูลเมื่อ 03/05/2019

ด้านบนของหน้า