เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสร่วมงาน "Zéro Palu ! La Francophonie s’engage" [fr]

การสนับสนุนรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาลาเรีย และการเน้นย้ำความก้าวหน้าและความท้าทายในการต่อสู้กับโรคระบาดดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น คือวัตถุประสงค์ของงาน "Zéro Palu ! La Francophonie s’engage" ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การ Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), RBM Partnership To End Malaria, UNITAID และองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ก่อนถึงวันมาลาเรียโลก 2 วัน

ในโอกาสนี้ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน เอกอัครราชทูตกล่าวว่า ความก้าวหน้าในการต่อสู้กับมาลาเรียเกิดจากความสามารถของเจ้าหน้าที่ระดับชาติในการเป็นผู้นำอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญขององค์การ APLMA เช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์ François Nosten ผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ชายแดนไทย-เมียนมา มาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้เอ่ยถึงการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนโลกและผู้บริจาคให้แก่กองทุนนี้ที่ได้ช่วยสนับสนุนการซื้อและแจกจ่ายมุ้งชุบสารเคมี และการรักษามาลาเรียที่มีคุณภาพ ในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา
ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจน กล่าวคือ จำนวนการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในภูมิภาคได้ลดลงร้อยละ 75 ระหว่างปี 2545-2560 อัตราการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 93 อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าท้ายอีกมาก ทั้งเรื่องการดื้อยาต้านมาลาเรียและยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินของปรสิต รวมทั้งเรื่องแนวโน้มวิวัฒนาการของปรสิตส่วนใหญ่โดยเป็นเชื้อสายพันธุ์ Plasmodium Vivax มากกว่าสายพันธุ์ Plasmodium Falciparum ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวชื่นชมความคิดริเริ่มขององค์การ UNITAID ในการเร่งการค้นหาเครื่องมือวินิจฉัยและยาต้านมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ Plasmodium Vivax

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศส)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า