ประเทศไทยเข้าร่วมแนวคิดการเงินสีเขียว ณ กรุงปารีส [fr]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเตรียมการรับมือ รวมถึงภาคการเงิน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่าย Network for Greening the Financial System หรือ NGFS ระหว่างธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ขึ้น โดยมีประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหนึ่งในธนาคารกลางแห่งแรกๆ ที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว โดยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. ได้เดินทางเยือนกรุงปารีส ในเดือนเมษายน 2562 เพื่อเข้าร่วมเผยแพร่รายงานฉบับแรกของ NGFS

JPEG

ดูเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ NGFS และรายงานฉบับแรกของเครือข่ายดังกล่าว (ภาษาอังกฤษ)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/08/2020

ด้านบนของหน้า