การส่งออกแพะครั้งแรกของฝรั่งเศสมายังประเทศไทย [fr]

การส่งออกแพะครั้งแรกของฝรั่งเศสมายังประเทศไทยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย บริษัทเพาะพันธุ์แพะ Clochard และบริษัท Eurofarm ได้ทำการจัดส่งแพะจำนวน 500 ตัวจากจังหวัดเวียนของฝรั่งเศสมายังประเทศไทยเมื่อปลายเดือนเมษายน 2562 การส่งออกครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการส่งออกและคุณภาพด้านสุขอนามัยของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของฝรั่งเศส

JPEG

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/05/2019

ด้านบนของหน้า