เครือข่ายด้านการศึกษาของฝรั่งเศสในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีสถานศึกษา 3 แห่ง ที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักงานเพื่อการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (Agence pour l’enseignement français à l’étranger - AEFE) ได้แก่

JPEG

- โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ (Lycée Français International de Bangkok)

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 1957 ดำเนินการสอนตามความตกลงกับ AEFE และได้รับการรับรองการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชั้นสูงสุดที่จบการศึกษาและสอบไล่ผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของฝรั่งเศส (Baccalauréat)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ เกาะสมุย (Ecole Française Internationale de Koh Samui)

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ เกาะสมุย ก่อตั้งเมื่อปี 2001 ได้รับการรับรองการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการสอนโดยตรงจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา และจัดการสอนทางไกลกับศูนย์การศึกษาทางไกลแห่งชาติของฝรั่งเศส (Centre national d’enseignement à distance - CNED) สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ พัทยา (Ecole Française Internationale de Pattaya)

โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ พัทยา ก่อตั้งเมื่อปี 2009 ได้รับการรับรองการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และจัดการสอนทางไกลกับ CNED สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้รับการรับรอง นอกจากจะเปิดรับนักเรียนสัญชาติฝรั่งเศสที่พำนักนอกประเทศฝรั่งเศสให้เข้าศึกษาได้แล้ว ยังสามารถรับนักเรียนสัญชาติอื่นๆ ได้อีกด้วย สถานศึกษาเหล่านี้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรที่บังคับใช้ในสถานศึกษาภาครัฐของฝรั่งเศส รวมทั้งจัดการสอบและออกประกาศนียบัตรแบบเดียวกัน

การได้รับการรับรองเป็นการรับประกันการดำเนินการตามรูปแบบการศึกษาของฝรั่งเศสและการสอนที่มีคุณภาพ

ในประเทศไทย ไม่มีสถานศึกษาอื่นใด นอกจาก 3 แห่งข้างต้น ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศส AEFE และ CNED

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/05/2019

ด้านบนของหน้า