แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส [fr]

JPEG
หากท่านต้องการจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาภาษาฝรั่งเศส สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.qualitefle.fr ซึ่งรวบรวมรายชื่อศูนย์การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีหลักสูตรและการบริการที่มีคุณภาพ

หากท่านอยู่ในประเทศไทย ท่านสามารถใกล้ชิดกับภาษาฝรั่งเศสและพัฒนาทักษะทางภาษาได้จากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

หากท่านเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา สามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสได้จากเว็บไซต์ที่คัดเลือกมาแล้วด้านล่างนี้

- เรียนภาษาฝรั่งเศสกับสถานีวิทยุ rfi

- ทำแบบฝึกหัดแยกตามทักษะและระดับความยาก

- เรียนภาษาฝรั่งเศสกับสถานีโทรทัศน์ TV5 monde

หากท่านเป็นครูอาจารย์ สามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่คัดเลือกมาแล้วด้านล่างนี้เพื่อใช้ในการสอนภาษาฝรั่งเศส

- เว็บไซต์แหล่งข้อมูลสำหรับครูอาจาย์ จัดทำโดย CAVILAM และ Alliance française

- สอนภาษาฝรั่งเศสกับสถานีโทรทัศน์ TV5 monde

- เว็บไซต์การสอนสำหรับครูอาจารย์

เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ไหนดี

- ในประเทศไทย
ที่สมาคมฝรั่งเศสทั้ง 4 แห่ง ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

- ในประเทศฝรั่งเศส
ที่ศูนย์การสอนภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 03/06/2019

ด้านบนของหน้า