พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แด่บุคคลสำคัญด้านศิลปะ [fr]

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ร้านอาหาร Spirit Jim Thompson นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน แด่นาย Jean-Michel Beurdeley และนาย Eric Booth ผู้อุปถัมภ์และบุคคลสำคัญในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับคุณูปการของบุคคลทั้งสองในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยในด้านศิลปะ

อ่านคำกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศส)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/08/2020

ด้านบนของหน้า